Nyhedsbrev for kunder og aktionærer i Hvidbjerg Bank Se nyhedsbrevet online her
 
 
 
 
 
 
 

Igen sorte tal på bundlinjen

Hvidbjerg Bank kom ud af 1. kvartal 2014 med et resultat før skat på 0,7 mio. kr. Dermed ser den positive trend, som allerede kunne ses i 2. halvår af 2013 for alvor ud til at have bidt sig fast. Resultatet er oven i købet opnået efter, at Finanstilsynet i marts 2014 har været på inspektion i banken. Ud over bankens egne nedskrivninger var Tilsynets krav til yderligere nedskrivninger forholdsvis begrænset. Beløbet er medregnet i 1. kvartals nedskrivninger.

Banken har i kvartalet haft positive kursreguleringer på 1,2 mio. kr., hvilket bl.a. kan tilskrives gevinsten ved salget af bankens aktier i Nets.

"Vi har opnået en basisindtjening på 3,9 mio.kr, hvilket er et ganske tilfredsstillende niveau," udtaler direktør Oluf Vestergaard. Han er også tilfreds med, at bankens solvens nu er på 12,9 %, hvilket er udtryk for en stigende solvensoverdækning. Og han forventer at Hvidbjerg Bank kan øge indtjeningen og solvensoverdækningen i de kommende kvartaler.

Hvidbjerg Banks forventninger til 2014 som helhed er uændret i forhold til det udmeldte i forbindelse med offentliggørelse af årsrapporten for 2013. Banken forventer således en nogenlunde uændret basisindtjening i forhold til 2013 – dvs. i niveauet 17-19 mio. kr. Endvidere forventes det, at nedskrivningerne reduceres markant i 2014 sammenlignet med 2013.
 
Viborg-familie blev
kunde nr. 10.000

Morten Pedersen er 'bidt af en gal fodbold' og har været passioneret Viborg FF-fan gennem næsten hele sit 38-årige liv. Han kører gerne land og rige rundt for at være med på lægterne ved holdets udekampe – især hvis der er en zoologisk have i nærheden. Dyreparker er nemlig hele familien Pedersens store lidenskab. Morten og livsledsagersken Mette Jensen, samt deres datter Amalie på 7 år har årskort til både Aalborg og Givskud Zoo foruden Ree Dyrepark, og der findes næppe den zoologiske have, de ikke har besøgt – i Danmark i hvert fald.

I slutningen af marts valgte Mette og Morten at skifte bank til Hvidbjerg Bank, og det flaskede sig sådan, at de blev kunde nr. 10.000 i banken. Den begivenhed gik naturligvis ikke upåagtet hen i banken, og i den forløbne uge var afdelingsdirektør Carsten Dissing Andersen og familiens bankrådgiver, Dorthe Bech, en tur forbi familiens hus på Liseborg Mark med en lille velkomstgave i anledning af det runde kundejubilæum (billedet).

Læs mere
 

Følg med i, hvad der sker i Hvidbjerg Bank på Facebook

Så er Hvidbjerg Bank på Facebook. Fremover vil vi også her kommunikere med vores kunder, aktionærer og andre interessenter med løst og fast om, hvad der sker i banken.

"For os bankfolk er det ikke længere en selvfølge at være i hyppig kontakt med kunderne. Derfor giver det god mening at vedligeholde kontakten via f.eks. Facebook," forklarer kunde- og kreditchef Jens Odgaard om baggrunden for, at banken har oprettet en officiel Facebook-side.

"Sociale medier er nutidens gadekær, og vi tror på, at vores kunder i fremtiden vil basere deres valg mere på viden, som de henter via de sociale medier. Men samtidig ønsker vi også at støtte op om vores kunder og andre interessenter ved at omtale deres aktiviteter på vores Facebook-side," siger Jens Odgaard.

Klik ind og 'synes godt om' vores Facebook-side her: https://www.facebook.com/HvidbjergBank
 
Vi er ikke Udkantsdanmark

Det er en fejlopfattelse, når mange tror, at kreditforeninger og banker ikke vil låne penge ud til køb af huse i vores landsdel, der koster under en halv million kroner. Det fastslår ekspeditionsleder Annie Olesen, Hvidbjerg Bank, der også er bankens boligekspert.

"I vores optik er vi ikke Udkantsdanmark. I Hvidbjerg Bank vil vi gerne være med til at finansiere boligkøb i lokalområdet, også hvis huset koster under 500.000 kr.  Og Totalkredit, som er vores primære samarbejdspartner, når det gælder realkreditfinansiering, har heller ikke nogen nedre grænse for belåning af huse i vores område," udtaler Annie Olesen.

Dermed vil hun gerne være med til at mane fejlopfattelsen i jorden. Rygtet er udsprunget af en række artikler, som dukkede op i den lokale presse for flere måneder siden, men som stadigvæk er et samtaleemne blandt mange.

Ønsker oprigtigt mere gang i ejendomsmarkedet
"Det vi kigger på, er ikke så meget boligens pris eller postnummeret, men mere købernes økonomi – dvs. om de har råd til at sidde i huset. Men vi forholder os naturligvis også til husets tilstand efter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde."


 
Lilly trapper ned
Knud træder til

Hvidbjerg Banks regnskabs- og administrationschef gennem næsten 20 år, Lilly Nielsen, har som tidligere meddelt valgt at trappe ned. Fremover vil hun kun jobbe to dage om ugen i banken. Derfor har banken pr. 1. maj ansat registreret revisor Knud Paakjær, 57, som ny regnskabs- og administrationschef.

Knud Paakjær startede sin karriere som revisor hos PricewaterhouseCoopers i Holstebro, hvor han blev ansat i 1978. Han var i mange år medlem af PwC's pengeinstitutgruppe, og i den egenskab var han i en årrække med til at revidere Hvidbjerg Banks årsregnskaber. Men han har også mange års erfaring med regnskabs- og skattemæssig assistance i forbindelse med generationsskifter, selskabsstiftelse og køb og salg af virksomheder i forhold til en række mindre og mellemstore handels-, produktions- og servicevirksomheder i regionen.

1. januar 2008 tiltrådte Knud Paakjær som økonomi- og administrationschef i Sparekassen Limfjorden, men efter sparekassens fusion med Sparekassen Vendsyssel, var han i en kortere periode tilknyttetansat i økonomiafdelingen i Vestjysk Bank.

Knud Paakjær er gift, far til to voksne sønner og relativt nybagt bedstefar. Han bor privat i Holstebro, og når han ikke er på job, er det ikke usandsynligt, at man kan finde ham i haven. Den nytiltrådte regnskabs- og administrationschef har nemlig grønne fingre. Især rododendron har hans store interesse, og Knud Paakjær fortæller begejstret om sine 60-70 rododendroner, der blomstrer forskudt fra marts til juli.

Måske er det også de grønne fingre som er årsag til, at den frodige blomsterø Madeira er blandt de foretrukne rejsemål, når ferieturen går sydpå.
 
"Med de nye garantiobligationer 'Kinesiske aktier 2018' kan du indirekte investere i 10 udvalgte kinesiske aktier, som alle er noteret på børsen i Hong Kong, uden at løbe den fulde kursrisiko," udtaler slagsleder Stella Vestergaard.
Invester i kinesiske aktier
med begrænset risiko

De kinesiske aktier er blevet billige i de senere år, når man sammenligner med aktierne på de øvrige hovedmarkeder. For mens aktierne i USA og Europa, og for den sags skyld Danmark, er steget med ekspresfart, har kursstigningerne på de kinesiske aktier været langt mere beherskede.

Efterslæbet betyder, at de kinesiske aktier generelt er billige lige nu. Derfor kan det være et rigtig godt tidpunkt at investere i Kina – hvis man tør. For det er naturligvis ikke uden risiko, at kaste sig ud i aktieinvestering. Og da slet ikke på fjerne aktiemarkeder som det kinesiske.

Men nu lancerer Hvidbjerg Bank i samarbejde med GarantiInvest en ny garantiobligation 'Kinesiske aktier 2018' , hvor afkastet relateres til kursudviklingen på det kinesiske aktiemarked, samtidig med at risikoen er begrænset.

Op til 50 % i afkast
"Afkastet afhænger af kursudviklingen på de underliggende aktier i de 4½ år obligationen løber," forklarer salgsleder Stella Vestergaard. "Jo større kursstigninger, jo højere afkast – potentielt helt op til 50 % svarende til et årligt afkast på 7,14 %".

"Omvendt er tabsrisikoen begrænset, hvis de kinesiske aktier skulle gå hen og falde. Garantiobligationerne vil nemlig som minimum blive indfriet til kurs 100, når de forfalder efter de 4½ år. Risikoen for tab er dermed begrænset – uden at det ødelægger muligheden for et godt afkast," pointerer Stella Vestergaard.

Garantiobligationen 'Kinesiske aktier 2018' kan købes i Hvidbjerg Bank i perioden fra den 19. til den 30. maj 2014. Obligationen har risikomærkningen 'rød'.

 
 Kundeprofil Erhverv - Johs. Jensen Fiske- & Muslingeexport A/S  
Tanja Dragsbæk og Johannes V. Jensen, Johs. Jensen Fiske- & Muslingeexport A/S, flankeret af Hvidbjerg Banks kunde- og kreditchef Jens Odgaard og direktør Oluf Vestergaard på havnen i Jegindø, hvor muslingeeksport-virksomheden har ambitiøse udviklingsplaner.

Muslingeeksportører satser på udvikling i Jegindø Havn

På Hvidbjerg Banks generalforsamling 26. marts trådte fiskeeksportør Johannes V. Jensen ud af bankens bestyrelse efter ti års virke.  Selvom 'Johs', som han kaldes i daglig tale, kun er 55 og kunne have fortsat i bestyrelsen mange år endnu, valgte han at opgive sit mandat som led i et glidende generationsskifte. Men han fortsætter dog i Hvidbjerg Banks repræsentantskab.

Johs repræsenterer tredje generation i familievirksomheden Johs. Jensen Fiske- & Muslingeexport A/S, Jegindø, som han i dag ejer og driver sammen med Tanja Dragsbæk. Sidstnævnte er indehaver af virksomheden TD Seafood i Hanstholm, og samarbejdet "er kommet i stand efter mildt familiært pres fra vores respektive fædre. De så store perspektiver i vores fælles branchekendskab, og det førte i november 2013 til en fusion mellem vores virksomheder, hvor Tanja samtidig indtrådte som adm. direktør," forklarer Johs Jensen.

Forretningsmodellen for Johs. Jensen Fiske- & Muslingeexport er afsætning af skaldyr fra Limfjorden – fra hummere til østers og muslinger. Produkterne markedsføres bl.a. under brandet 'Jegindø - Limfjordens Finest', og 80 % af produktionen eksporteres til distributører i hele Europa. Herudover består produktsortimentet i mindre omfang af ferske lakseørreder og kildeørreder samt – i sæsonen – stenbiderrogn.

Ambitiøse udviklingsplaner
Johs. Jensen Fiske- & Muslingeexport er den eneste tilbageværende forarbejdningsvirksomhed i Jegindø Havn. Alligevel tælles firmaet blandt de fire største af sin slags i Danmark – og Tanja og Johs har ambitiøse udviklingsplaner.