Nyhedsbrev for kunder og aktionærer i Hvidbjerg Bank Se nyhedsbrevet online her
 
 
 
 
 
 
 
Hvidbjerg Bank
opjusterer
efter fortsat fremgang

Det er en tilfreds nytiltrådt bankdirektør i Hvidbjerg Bank, Jens Odgaard, der netop har afleveret sig 'eget' første halvårsregnskab, som udviser bankens bedste basisindtjening og resultat nogensinde i et halvår. Basisindtjeningen blev 10,0 mio. kr. og resultatet før og efter skat blev 6,6 mio. kr. Det er en fremgang på næsten 40 %.
Hvidbjerg Bank kom ud af 1. halvår med et overskud på 6,6 mio. kr. før og efter skat. Det er en forbedring i forhold til den tilsvarende periode i 2014 på 1,8 mio. kr. svarende til 38 %. Relativt er overskuddet i 2. kvartal også steget i forhold til det foregående kvartal. Dette til trods for, at kvartalet har været præget af negative kursreguleringer som følge af en ændret opgørelsesmetode for afkast af bankens sektoraktier i datacentralen BEC. Til gengæld udviser nedskrivningskontoen en fortsat positiv udvikling. I 2. kvartal har der således været tale om netto tilbageførsel af nedskrivninger.

"Det bedste er tallene omkring nedskrivninger, som historisk har været en akilleshæl for banken. Og det allerbedste i den forbindelse er, at vi igen i maj i år har haft Finanstilsynet på en fornyet inspektion i banken. Selvom vi fortsat afventer den endelige redegørelse, har Tilsynet ikke tilkendegivet væsentlige ændringer i forhold til den måde, vi selv anser nedskrivningssituationen på," udtaler bankdirektør Jens Odgaard.

Positiv forretningsudvikling
Hvidbjerg Banks samlede forretningsomfang er vokset med 8,2 % til lige knap 1,7 mia. kr. Udlånet er steget med 2,7 % til 680,0 mio. kr. Indlånet er steget med 4,6 % til 838,6 mio. kr. Og garantierne er steget med 72 % til 174,5 mio. kr., hvilket dog skyldes en midlertidig situation på grund af omfattende konverteringsaktivitet og garantier stillet i forbindelse med hushandler.

Højeste basisindtjening for et halvår nogensinde
Basisindtjeningen udviser en fremgang på 43 % til 10,0 mio. kr., hvilket er det højeste niveau for et halvår nogensinde. Kundeudviklingen fortsætter ligeledes i den rigtige retning med en netto tilgang på 2,1 % i de første seks måneder af 2015. Samtlige afdelinger har oplevet fremgang i kundeudviklingen.

Opjustering af forventninger for 2015
Hvidbjerg Bank har været begunstiget af en usædvanlig stor konverteringsaktivitet i 1. kvartal. Dertil kommer, at banken fortsat oplever en stabil tilgang af kunder i samtlige af bankens filialer.

Basisindtjeningen for første halvår 2015 blev som nævnt ovenfor på 10,0 mio. kr. Med baggrund i denne udvikling opjusteres forventningerne til basisindtjeningen for hele 2015 fra intervallet udmeldt ved årets begyndelse på 13-16 mio. kr. til minimum 16 mio. kr.

Når det gælder nettoresultatet var bankens forventninger ved årets begyndelse et positivt resultat for hele 2015. Nu forventer banken, at sidste års resultat på 8,4 mio. kr. som minimum opnås.

 

Mere gang i hushandel og nybyggeri

Familien Andersens nyopførte funkishus i Sydbyen i Viborg.

En af de glædelige nyheder i Hvidbjerg Banks halvårsrapport er, at bankens fremgang i første halvår af 2015 ikke mindst skyldes fornyet optimisme på ejendomsmarkedet.

"Jeg hæfter mig specielt ved, at vores garantier er øget betydeligt, og da mange af disse garantier er stillet i forbindelse med hushandler, vidner det om en positiv udvikling i ejendomssalget og privatøkonomien i vores område, hvilket er meget glædeligt," udtaler bankdirektør Jens Odgaard i forbindelse med offentliggørelsen af bankens halvårsregnskab.

"Det fremgår endvidere af indrapporteringer fra bankens afdelinger, at der også er ved at komme mere gang i nybyggeriet flere steder."

Et af de steder, hvor banken har mærket en stigende optimisme, er i Viborg-afdelingen.

"Lige i øjeblikket har jeg to kunder, der er i gang med at bygge nyt som egne bygherrer," fortæller kunderådgiver Maria Khawand, der også er Viborg-afdelingens vurderingsmand for Totalkredit.

"Begge projekter er spændende villaer af høj standard, som skiller sig ud fra mængden både arkitektonisk og i energimæssig henseende. Begge bygherrer har gået med overvejelser om at bygge nyt igennem længere tid, og de har nu fundet tidspunktet egnet til at realisere byggeplanerne – bl.a. i lyset af den lave rente og det, at huspriserne igen er begyndt at stige," siger Maria Khawand.
 

Holstebro hæver overliggeren

Det går godt i Hvidbjerg Bank i Holstebro. Rigtig godt endda. Derfor har afdelingen hævet overliggeren.

"Fremover er vi 10 begejstrede medarbejdere til at tage imod dig med et smil og god kunderådgivning i Holstebro-afdelingen," fortæller afdelingsdirektør John Schøtt. Det nye og større hold i afdelingen i Lavhedecentret er sammensat ud fra en ambitiøs målsætning, hvor banken bl.a. gerne vil byde velkommen til flere mindre og mellemstore virksomheder.

"Vi er kendt for at være hurtige på aftrækkeren, så kunderne kan forvente ekspedition af deres sager næsten fra dag til dag. Der er ingen lange kommandoveje hos os, og vi lægger os i selen for at gøre vores kunder tilfredse," siger John Schøtt.

Og kunderne er godt tilfredse. Det vidner flere indlæg på Hvidbjerg Banks Facebook-side om. Fx skriver en: "Super bank. Virkelig kompetent personale. Har heller ikke fortrudt at vi skiftede bank. Har aldrig fået så god service/vejledning før." Og en anden kommenterer: "Er også super glad for mit bankskifte. Rigtig god service og en dejlig positiv tone."
 
Viborg udvider bemandingen

Der er generelt godt gang i forretningen i Hvidbjerg Bank, hvilket også gælder i Viborg-afdelingen.

"Vi betjener mange kunder i det midt-/østjyske område og har haft en meget positiv tilgang af nye kunder, der ofte kommer på anbefaling fra eksisterende kunder", oplyser afdelingsdirektør Carsten Andersen.

"Det kræver en stor indsats fra medarbejderne at få så mange nye kunder godt integreret i banken, og tilgangen ser ud til at fortsætte", pointerer Carsten Andersen.
"Med baggrund i denne store tilvækst af nye kunder og et fortsat stort potentiale i området søger vi derfor nu yderligere tre kollegaer".

Der søges en souschef, som sammen med afdelingsdirektøren får ansvaret for at fortsætte den spændende udvikling, som afdelingen er inde i. Endvidere søger Viborg-afdelingen en rådgiver og en kundemedarbejder.

 
Boligekspert skifter til
Hvidbjerg Bank

Carsten Jakobsgaard Jespersen, 46 år, er pr. 1. august ansat som kunderådgiver i Hvidbjerg Bank, Holstebro-afdelingen. Carsten Jespersen har mere end 25 års erfaring inden for den finansielle sektor med hovedvægt på rådgivning af privatkunder og med speciale inden for boligfinansiering/rådgivning. Han er oprindelig uddannet i det daværende Unibank (nu Nordea) og har været ansat i flere af bankens afdelinger. Fra 2003 og indtil nu har han været kunderådgiver og boligansvarlig i vestjyskBANK i Holstebro. Sideløbende med jobbet har han taget Finansdiplomstudiet og en uddannelse til ejendomsmægler, som bl.a. omfatter en HD i erhvervsret.

Som født og opvokset i Holstebro har Carsten Jespersen et indgående lokalkendskab, og om baggrunden for sit skifte til Hvidbjerg Bank, siger han: "Jeg føler mig tiltrukket af Hvidbjerg Bank, som er kendt for at være en god arbejdsplads med korte kommandoveje. Samtidig synes jeg, det er godt klaret, at banken ser ud til at være komme helskindet igennem krisen."

Privat bor Carsten Jakobsgaard Jespersen i Mejdal sammen med hustruen Helle og sønnerne Mathias (12 år) og Andreas (10 år). Som tidligere elitehåndboldspiller omfatter fritidsinteresserne alle former for boldspil. Desuden cykler han meget og spiller også lidt golf. Han elsker også en god bog. Lige nu er det Peter Fogtdals 'Flødeskumsfronten', der ligger på natbordet. Feriemæssigt er den årlige skiferie til Østrig en tilbagevendende og kærkommen familiebegivenhed. Sommerferien er mere åben, men gik i år til den græske ø Lesbos.

 
Fra pensionsekspert til
360 graders rådgivning

Jens Yde, 32 år, er pr. 1. august ansat som kunderådgiver i Hvidbjerg Bank, Holstebro-afdelingen.

Jens Yde, der er født og opvokset i Hurup, er uddannet finansøkonom fra Erhvervsakademi Århus og supplerende uddannelse fra Forsikringsakademiet i Rungsted. Han kommer fra en stilling som pensionsrådgiver i firmaet Ensure Pensionsmægler.

"Siden jeg blev færdiguddannet i 2007, har jeg specialiseret mig inden for pensionsbranchen. Det har været en interessant og lærerig periode, men det har altid været mit ønske at komme til at arbejde med 360 graders rådgivning i en bank. Derfor ser jeg meget frem til at komme i gang i Hvidbjerg Bank, som jeg altid har haft et godt indtryk af som en lokal bank, der tager god hånd om sine kunder."

Privat bor Jens Yde sammen med hustruen Louise og døtrene Karen (3 år) og Signe (1 år) i Mejdal. Fritidsinteresserne omfatter bl.a. løb og fodbold, hvor Manchester United specielt følges, og han er ligeledes aktiv i Round Table. Mens han de seneste år har tilbragt mange timer bag rattet i sin bil, har bilradioen været fast indstillet på Radio 24/7, men Jens Yde lytter også gerne til al slags musik. På reolen står der til gengæld næsten kun faglitteratur. Efter at børnene er kommet til, er ferierne tilbragt i Danmark, men tidligere var eksotiske charterdestinationer som Mexico og Thailand også populære.

 
Glæder sig til nye udfordringer

Helen Østervig Kappel, 35 år, er pr. 11. august ansat som kundemedarbejder i Hvidbjerg Banks hovedafdeling på Thyholm. Helen kommer fra en stilling i Nordea i Thisted, hvor hun oprindeligt er udlært. Men hun har i perioder også været tilknyttet andre af bankens afdelinger, bl.a. i Hurup, Bedsted og Vinderup. Sideløbende med jobbet har hun suppleret sin basisuddannelse med en række videregående finansielle uddannelser.

"Efter 15 år i samme bank følte jeg, at det var nu, jeg skulle prøve at søge nye udfordringer," fortæller Helen Østervig Kappel og fortsætter: "Jeg glæder mig til at komme lidt tættere på beslutningsgangen i en hovedafdeling og selv være lidt mere medbestemmende i processerne. Jeg er en social type og en udpræget teamspiller, og jeg trives godt med at være omgivet af mange kolleger."

Privat er Helen gift og bor sammen med husbonden Jacob og Caroline på 6 år samt Magnus på 2 år i en gammel ejendom fra 1902 i Villerslev, som familien har renoveret fra A-Z igennem de sidste 12 år. Familie og venner rangerer højt på listen over fritidsinteresser. Heriblandt ikke mindst den lokale madklub. Det sociale gen luftes så meget, at Helen Østervig Kappel sagtens kunne leve uden et fjernsyn. Til gengæld er hun nærmest fast inventar til Thy Rock, er vild med Kim Larsen, men holder i det hele taget af al slags musik. Og så elsker hun og gemalen med unger at rejse sydpå.
 

25 års jubilæum

Marianne Stensgaards 25 års jubilæum blev markeret ved en uformel sammenkomst i Hvidbjerg Banks hovedkontor fredag den 21. august.
Marianne Stensgaard, erhvervskunderådgiver i Hvidbjerg Bank med base i hovedkontoret på Thyholm, kunne pr. 1. august 2015 fejre 25 års jubilæum i banken.

Marianne er oprindeligt født og opvokset i Ølgod, men tog sin bankuddannelse og blev udlært i Jyske Bank på Højbro Plads i København. En lidt speciel afdeling, hvor kunderne hørte til det, man i dag kalder 'private banking'-segmentet – underforstået yderst velhavende kunder. Og jubilaren husker, at det sjældent var checks under 1 mio. kr., der blev clearet via afdelingen – allerede dengang!

Efter 2 år i København vendte Marianne Stensgaard tilbage til Jylland, hvor hun og hendes ægtefælle Steen havde overtaget en landbrugsbedrift i Gettrup. Siden har parret drevet ejendommen Steensgård, oprindeligt som et traditionelt kvægbrug, nu specialiseret inden for ammekøer og opdræt af tyrekalve. Parret har 2 drenge.

Efter læretiden i København fortsatte Marianne Stensgaard i Jyske Bank i Struer. I 1990 fik hun muligheden for at komme til Hvidbjerg Bank, hvor hun hele vejen igennem har haft relation til såvel privat- som erhvervskunder. Marianne har altid nydt at besøge kunderne på deres hjemmebane, hvilket hun bl.a. har haft mulighed for som vurderingsmand for Totalkredit gennem de seneste 20 år.

Men efterhånden har erhvervskundeområdet taget over, og i dag har Marianne Stensgaard primært ansvar for erhvervskunder og er en aktiv deltager i Hvidbjerg Banks aktuelle oprustning i forhold til det lokale erhvervsliv.

Mariannes fritidsinteresser handler meget om motion, håndarbejde og selvfølgelig alt, hvad der har med gården at gøre. Desuden spiller hun fodbold i FCK! Det står lokalt for FC-Koner. Marianne erkender, at holdets tilblivelse er lidt en protestbevægelse mod den mandsdominerede fodboldverden. Holdet trives dog ganske fint – nu på 11. år. Aktiviteten er meget socialt inspireret og inkluderer øl og kage til træningsarrangementerne.

 
Nu kommer sidste etape
vedr. kontaktløse kort

Fra medio september i år vil alle nye Dankort og Visa/Dankort, der udstedes, have indbygget en kontaktløs funktion, så man kan betale med kortet uden at indlæse det i en kortterminal og uden brug af PIN-kode ved køb op til 200 kr.

Den kontaktløse kortteknologi baserer sig på en chip og en antenne i kortet, som kan kommunikere med kortterminalen – uden fysisk kontakt. Den kontaktløse betaling gennemføres ved at betalingskortet holdes hen til det kontaktløse symbol på terminalen. Displayet på terminalen viser, når betalingen er godkendt.

For at betale skal kortet være helt tæt på terminalen – under 3 cm. Det betyder, at man ikke risikerer at komme til at betale bare ved at gå forbi en terminal.

PIN-koden skal ikke indtastes ved køb op til 200 kr. Dog vil man en gang imellem blive bedt om at indtaste PIN-koden – også ved køb under 200 kr. Det er af sikkerhedsmæssige årsager, bl.a. for at sikre mod misbrug.