Nyhedsbrev for kunder og aktionærer i Hvidbjerg Bank Se nyhedsbrevet online her
 
 
 
 
 
 

Hvidbjerg Bank kom ud af 2015 med det

bedste regnskab i bankens historie

 
Hvidbjerg Bank kom ud af 2015 med det bedste resultat nogensinde. Årets resultat efter skat blev på 17,6 mio. kr. svarende til en egenkapitalforrentning på 16,9 %.  
 
Jens Odgaard aflægger i år sit første årsregnskab som bankdirektør for Hvidbjerg Bank. ”Det er svært ikke at være tilfreds med den bundlinje,” siger han og fortsætter: ”Efter nogle år med betydelige nedskrivninger, og hvor banken var meget presset, har vi nu endegyldigt sagt farvel til krisen. Der er blevet arbejdet meget hårdt i bankens maskinrum, og det arbejde har båret frugt, så banken kan fremstå som den lokale og troværdige bank. Samtidig har vi nu fået opbygget en organisation, som gør, at banken aldrig før har stået så stærkt overfor kunderne, og samtidig kan håndtere de udfordringer en øget regulering af banksektoren medfører.”  
 
På flere områder viser Hvidbjerg Banks årsrapport for 2015 positive tendenser:  
  • Bankens netto rente- og gebyrindtægter for 2015 viser en indtjening på 65,8 mio. kr., og er den bedste toplinje i bankens historie. Indtjeningen er positivt påvirket af den høje konverteringsaktivitet i foråret 2015, men der har også i resten af 2015 været godt gang i aktiviteterne på boligområdet og andre væsentlige forretningsområder i banken.
  • Resultatet er det bedste i bankens historie med 14,0 mio. kr. før skat og 17,6 mio. kr. efter skat. Det svarer til egenkapitalforrentninger på 13,5 % og 16,9 %.
  • Den positive skatteeffekt på 3,6 mio. kr. som er forskellen i resultatet før og efter skat skyldes, at banken igen har indregnet værdien af skatteaktivet, der var blevet fjernet i 2012. Dengang var der betydelig usikkerhed omkring den fremtidige udnyttelse af skatteaktivet, men efter de sidste to års flotte resultater og den udvikling, banken befinder sig i, er denne usikkerhed nu fjernet.
  • Nedskrivningerne er med et beløb på 4,7 mio. kr. på et acceptabelt niveau. Det svarer til en nedskrivningsprocent på 0,5 %.
  • Bankens kapitalprocent er øget til 14,5 % mod 13,4 % ultimo 2014.
  • Banken har nu en solvensoverdækning på 5,0 % mod 3,9 % ved udgangen af 2014.
  • Komfortabel likviditetsoverdækning på 144,1 %.
  • Bankens aktionærer har gennem 2015 oplevet en pæn kursstigning, idet bankens aktie er steget med ca. 60 %.
Der foreslås ikke udbetalt udbytte for regnskabsåret. Forventninger til 2016 er en anelse mindre end basisindtjeningen i 2015 på 19,8 mio. kr., idet banken for 2016 venter en basisindtjening mellem 14,0 og 18,0 mio. kr.
 
 

Digital kundebetjening stormer frem

I november 2015 lancerede Hvidbjerg Bank 10 nye digitale løsninger via netbanken, og næsten fra dag ét har overraskende mange kunder benyttet den digitale kanal til at ansøge om låne- og kreditprodukter, herunder nye kort og kreditkort, billån og andre former for lån eller forhøjelse af eksisterende lån, samt ansøgning om ydelsesfri periode.
 
Når det gælder nye kunder, er der også flere og flere, der bruger den digitale indgangsdør til banken. Af de ca. 100 nye kunder, som Hvidbjerg Bank registrerede i januar måned, havde hver tredje således ansøgt digitalt om at blive kunde i banken.
 
Det er særligt den yngre kundegruppe i alderen 18-37 år, der ansøger om bankprodukter digitalt, men der er dog også pæn aktivitet blandt kunder i alderen 38-67 år.
 
Når det gælder, hvilke dage kunderne foretrækker at ansøge om bankprodukter, så tyder tallene fra januar på, at det er torsdag. Desuden viser tallene, at mere end halvdelen af kunderne benytter de digitale løsninger uden for bankens almindelige åbningstid.
 
Digitaliseringsbølgen ruller videre
”Vi følger interesseret udviklingen,” fortæller økonomichef Chris Have, der er tovholder på digitaliseringsprojektet. Han gør samtidig opmærksom på, at Hvidbjerg Bank i løbet af kort tid kan tilbyde de nye digitale løsninger via Mobilbanken, således at kunderne kan ansøge om lån, mens de er på farten.
 
”Desuden forventer vi inden for det næste halve år, at det også blive muligt for vores kunder at underskrive sikkerhedsdokumenter og lån fra Totalkredit via vores digitale underskriftsrum, modsat i dag, hvor der skal fysiske underskrifter til. Det vil gøre det muligt for vores kunder at signere dokumenter hjemmefra, uden de behøver at skulle forbi banken,” siger Chris Have.
 

Præsentation af Hvidbjerg Bank Struer afdeling

I denne og de kommende udgaver af nyhedsbrevet Kunde- og Aktionærnyt præsenterer vi bankens afdelinger og medarbejdere. Vi starter med Struer afdeling.
 
”I Struer afdeling er vi 9 medarbejdere med kompetencer i forhold til såvel erhvervs- som privatkunder. Vi gør os umage for at være professionelle og tilbyde god gammeldags grundig rådgivning om bolig, pension og investering. Men vi er også fremme i skoene, når det gælder digitale løsninger, hvor du kan betjene dig selv derhjemmefra – helt uafhængigt af bankens åbningstider.”
 
Sådan præsenterer afdelingsdirektør Karl K. Seerup, Struer afdeling, der blev etableret i 1997. Det skete efter at Hvidbjerg Bank fem år tidligere for første gang havde bevæget sig uden for Thyholm med etablering af en afdeling i Humlum, som nu er en del af Struer. Struer afdeling er i dag bankens største afdeling med mere end 3.300 kunder.
 
”I vores rådgivning bestræber vi os på at tilføre vores kunder et udbytte i form af noget, der giver kunderne værdi. Vi forsøger at tilvejebringe vores kunder et godt beslutningsgrundlag – både når det drejer sig om valg af realkreditlån, skadesforsikringer, investering og pensionsordninger m.v. Og vi stiller gerne op som sparringspartnere for vores kunder i beslutningsprocessen, så de føler sig trygge, når de træffer det, der for dem er den rigtige beslutning, så de kan se fremtiden trygt i møde,” udtaler Karl K. Seerup.
 
Alle medarbejdere er lokale og deltager gerne i lokale aktiviteter, herunder det spændende foreningsliv i byen. De er klar til at tage enhver udfordring op, også gerne uden for åbningstiden eller hjemme hos kunden.
 
Karl K. Seerup fremhæver samtidig, at Struer afdelingen er centralt beliggende i nyrenoverede lokaler midt i gågaden, hvor der altid er kaffe på kanden og en god atmosfære. Afdelingen er stor uden at føles stor, men blandt byens største pengeinstitutter.
 
Hvis du har spørgsmål vedrørende din økonomi eller har brug for et godt råd, er du velkommen til at kontakte en af os direkte ved at klikke på mail-adresserne herunder.
Karl K. Seerup
Afdelingsdirektør
9695 5251
Palle Brun Nielsen
Souschef
9695 5283
Hanne M. Sekkelund   
Kunderådgiver
9695 5252
Dorit Storch
Kunderådgiver
9695 5254
Lone Gørtz Christensen
Kunderådgiver
9695 5272
Vagn Kalhøj
Seniorrådgiver
9695 5258
Dorte Lind
Kundemedarbejder
9695 5257
dc@hvidbjergbank.dk
Maria Grubbe
Kundemedarbejder
9695 5256
 
Lene Støchkel
Kundemedarbejder
9695 5259
 
Ny kunderådgiver i Struer
 
Lone Gørtz Christensen, 37 år, er pr. 1. februar ansat som kunderådgiver i Hvidbjerg Bank, Struer afdeling. Lone er født og opvokset i Struer. Her startede hun også sin bankkarriere for mere end 17 år siden som elev i Unibank – i dag Nordea – hvor hun har arbejdet lige siden. Hun har således et indgående kendskab til både byen og området og har i det hele taget en stor berøringsflade i lokalområdet.
 
Lone rådgiver primært private kunder, men de seneste seks år, har hun også været rådgiver for mindre erhvervskunder. Hun har taget Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning samt ejendomsmægleruddannelsen, og hun satser fremadrettet på rådgivning inden for boligområdet, men også andre rådgivningsområder – herunder har rådgivning af mindre erhvervsvirksomheder høj prioritet.
 
”Jeg synes godt om Hvidbjerg Banks værdier især det stærke lokale engagement og den flade organisation, hvor der ikke er langt til ledelsen, hvis man har en idé.”
 
”Bankens nærhed til kunderne motiverer mig også meget. Jeg vil gerne kunne se mine kunder i øjnene, når vi møder hinanden – fx i håndboldhallen eller nærmiljøet i øvrigt. Derfor er det vigtigt for mig at have tæt og direkte personlig kontakt til mine kunder, så jeg hurtigt kan give en individuel og kvalificeret rådgivning,” pointerer Lone Gørtz Christensen.
 
Privat bor Lone i Bremdal sammen med sin mand – Morten – og børnene Sarah, 11 år; Ditte, 9 år; og Simon på 6 år. Familiens store fælles interesse er håndbold. Alle børnene spiller håndbold i den lokale håndboldklub, Resen KFUM, hvor Morten er træner.
 
 
Send din bolig på værksted
 
Spørger man folk, om de sender deres bil på værksted med jævne mellemrum, svarer de som regel, at det gør de selvfølgelig. Men spørger man dem, om deres bolig jævnligt får et eftersyn, så trækker de mere på det. Der er nemlig ikke nogen alarm, der bipper og fortæller, at nu skal taget tjekkes, kloakken gennemgås eller at træværket skal have en omgang træbeskyttelse.
 
”Der er en tendens til at glemme at vedligeholde boligen,” siger afdelingsdirektør Annie G. Olesen, der er Hvidbjerg Banks boligekspert. ”Men boligen er jo omdrejningspunktet i ens hverdag, så det er rigtigt vigtigt at holde den vedlige.”
 
Faktisk behøver det ikke at være så dyrt at holde boligen vedlige. Man kan simpelt hen lægge en plan, som fordeler vedligehold, reparationer og udskiftninger over flere år – evt. i samarbejde med et håndværkerfirma.
 
”Ved at lave en plan og fordele udgifterne over flere år, bliver det økonomisk overkommeligt, samvittigheden bliver god og der er færre bekymringer om, hvorvidt man får gjort noget ved det,” pointerer Annie G. Olesen.
 
Hvis det er et spørgsmål, om der er råd til at få lavet det, som håndværkerne anbefaler, så er en tur forbi din bankrådgiver en god idé.
 
”Det er helt enkelt. Kom ind og få en snak med os. Man binder sig jo ikke til noget ved at tage en snak om den plan, som man har lagt. Det kan tværtimod give ro i maven at få tingene talt igennem,” siger Annie G. Olesen.
 
 
Swipp bliver mere og mere udbredt
 
Nu kan du fx også bruge den nemme mobil-betalingsløsning i Seven-Eleven og Matas. Med mindre du selv vælger en lavere beløbsgrænse, kan du swippe helt op til 25.000 kr. pr. dag fordelt på flere overførsler. Du kan selv vælge mellem dine konti, hver gang du swipper, og du slipper for at finde kort eller kontanter frem – for du har jo altid din mobil lige ved hånden.
 
 
 

Husk generalforsamlingen

Hvidbjerg Bank afholder ordinær generalforsamling onsdag, den 16. marts 2016, kl. 18.30 i Midtpunktet Thyholm.
 
Her kan du bestille adgangskort til generalforsamlingen, registrere fuldmagter og evt. brevstemme. Adgangskort kan bestilles til og med fredag den 11. marts 2016, og vil efterfølgende blive fremsendt til aktionæren.
 
Kan du som aktionær ikke tilmelde dig og registrere evt. fuldmagter ved brug af NemID, har du mulighed for at hente tilmeldings- og fuldmagtsblanketten her. Den underskrevne blanket sendes pr. brev eller fax til den adresse, der fremgår af blanketten.
 
Efter generalforsamlingen vil banken som sædvanlig være vært ved et let traktement. Der arrangeres buskørsel med opsamling ved bankens afdelinger i Viborg, Holstebro, Struer, samt ved købmanden i Humlum. Tilmelding til buskørsel kan ske ved henvendelse i bankens afdelinger. 
 
Du kan se den fuldstændige dagsorden, forslag og øvrige dokumenter til forelæggelse på generalforsamlingen her.