Nyt fra Hvidbjerg Bank 2019 nr. 1 Se nyhedsbrevet online her
 
 
 
 
 
 
I dette Kunde- & AktionærNyt kan du læse om følgende
 • Rekord resultat i Hvidbjerg Bank
 • Ny kunderådgiver i Hvidbjerg Bank Viborg
 • Praktikant i Hvidbjerg Bank Thyholm
 • Generationsskifte i Struer
 • Aktiesparekonto - invester med skattefordel
 • Få et gratis forsikringstjek – og biografbilletter!
 • Nye kræfter på Humlum Kro
 • Når genbrug bliver til guld - Kabeltromlen set på TV i Løvens hule
 • Miss Pin Up Denmark sælger industrielt design
 • Bank med X Factor - Set på TV
 • Besøg fra 2.G fra Holstebro Gymnasium
 • Dato for generalforsamlingen
 

Rekord resultat i Hvidbjerg Bank

Hvidbjerg Bank opnåede i 2018 et resultat før skat på 20,3 mio. kr. mod 17,7 mio. kr. året før, hvilket svarer til en fremgang på 15 %.
Det er det bedste resultat før skat i bankens historie og forrenter egenkapitalen med 15,4 %.

I årsrapporten for 2017 blev forventningerne til 2018 udmeldt til et resultat før skat i intervallet 13 – 18 mio. kr. I forbindelse med offentliggørelsen af periodemeddelelsen for 3. kvartal 2018, blev forventningerne opjusteret til et resultat før skat i intervallet 18 – 21 mio. kr.

Resultatet efter skat blev på 16,5 mio. kr. mod 14,0 mio. kr. året før.

Hvidbjerg Bank har igen haft et højt aktivitetsniveau på kundeside, både i tilgang af kunder i 2018 samt aktivitet enhos de nuværende kunder.

Derudover har Hvidbjerg Bank øget samarbejdet med sine partnere omkring formidling af realkreditlån, forsikringer, investering og pension, hvor bankens kunder har efterspurgt et stigende antal produkter.

Der har også været fokus omkring implementering af fortsat øget lovregulering, såsom IFRS 9 (nye nedskrivningsregler), GDPR (persondatalovgivning), anti-hvidvask og en fortsat digitalisering af kundevendte platforme og interne arbejdsgange.

Hvidbjerg Bank venter fortsat tilgang af nye kunder og god aktivitet, hvorfor der fortsat forventes en stigning i forretninger og udlån i 2019. Der vil naturligt være en vis usikkerhed forbundet med kursreguleringer på bankens værdipapirer og nedskrivninger på udlån.

Banken forventer på denne baggrund et resultat før skat i intervallet 13 – 18 mio. kr. i 2019.

Bankdirektør Jens Odgaard udtaler:
- Vi er naturligvis meget tilfredse. Vi fastholder den positive udvikling, der har kendetegnet banken i de seneste år.  

Se årsrapporten for 2018 her
 
Tip en ven ...
 Send til en ven Del på Facebook Del på LinkedIn
 

Ny kunderådgiver i Hvidbjerg Bank Viborg

Pr. 1. januar 2019 har Hvidbjerg Bank i Viborg ansat Jimmy Mortensen som ny kunderådgiver for både privat- og erhvervskunder.
 
Jimmy begyndte at arbejde i finanssektoren i 2003 og har senest været ansat i Borbjerg Sparekasse i seks år – i en tilsvarende stilling som den, han kommer til at bestride i Hvidbjerg Bank. 
 
Jimmy har tidligere taget akademiuddannelsen i finansiel rådgivning og glæder sig til at blive en del af holdet i Viborg.  
 
I sit valg af netop Hvidbjerg Bank fortæller Jimmy, at han særligt har lagt vægt på de udviklingsmuligheder, banken tilbyder. Det gælder både de personlige og de faglige.
 
Bankens afdeling i Viborg har desuden et ungt og dynamisk hold, hvor Jimmy kan udleve sine ambitioner. 
 
Privat er Jimmy gift med Anisa, og de har sammen lige fået en lille søn. Udover familieforøgelsen bruges fritiden på jagt, golf, håndbold og italiensk for begyndere i Viborg.
 
Tip en ven ...
 Send til en ven Del på Facebook Del på LinkedIn
 

Praktikant i Hvidbjerg Bank Thyholm

Pr. 21. januar 2019 er Pernille Riis Issa blevet tilknyttet Hvidbjerg Bank Thyholm som praktikant i 3 måneder. Praktikken er et led i Pernilles uddannelse som Finansøkonom og er en del af fjerde og sidste semester på uddannelsen. I de første tre semestre gik Pernille på Erhvervsakademiet i Holstebro. 
 
Som studerende på Finansøkonom-uddannelsen er det op til den enkelte, hvor man søger praktikplads. Det er også den studerendes eget ansvar at skaffe en relevant praktiskplads ud fra ens valgfag. 
 
Pernille er glad for at få muligheden for at være i praktik i Hvidbjerg Bank Thyholm, ikke mindst på det lokale aspekt i banken, hvor man kommer hinanden ved. Pernille bor i Holstebro med sin mand og søn, og hun er oprindeligt fra Bornholm. 
 
Fritiden bruges på familien og i hjemmet, hvor døren altid er åben til en kop kaffe eller en omgang aftensmad. 
 
Før, Pernille begyndte på uddannelsen som Finansøkonom, arbejdede hun som receptionist på Radisson Blu Hotel i Rønne på Bornholm, hvor hun blev uddannet i 2012. Siden har hun arbejdet i fire år som daglig leder og køkkenmedarbejder på Jensen’s Bøfhus i Holstebro – både som fuldtidsansat og på deltid ved siden af studiet.
 
Tip en ven ...
 Send til en ven Del på Facebook Del på LinkedIn
 

Generationsskifte i Struer

Hvidbjerg Bank får ny afdelingsdirektør i Struer. År 2019 begyndte med et generationsskifte i Hvidbjerg Banks Struer-afdeling, hvor Lone Gørtz Christensen overtog stillingen som afdelingsdirektør efter Karl K. Seerup, der har siddet på posten siden 1997. Karl K. Seerup stopper dog ikke helt og vil fremover være at finde i bankens organisation i en lidt friere rolle end hidtil. 
 
- Jeg er utrolig glad for mit arbejde i Hvidbjerg Bank, ikke mindst den dialog og sparring, jeg har med bankens kunder. Derfor er jeg også glad for, at jeg fremover kan være med til at løfte bankens strategi om øget fokus over for både bestående og nye erhvervskunder – og da jeg samtidig godt vil trappe lidt ned i tid, passer det mig rigtig godt, at jeg fremover skal have lidt mindre fokus på det administrative, udtaler Karl K. Seerup. 
 
Lone Gørtz Christensen er født, opvokset og udlært i Struer og har arbejdet i bankverdenen de seneste 21 år. Hun har været i Hvidbjerg Bank siden 2016 som souschef. Ud over en ny afdelingsdirektør, afspejles bankens fokuserede indsats på erhvervsområdet ved, at Palle Bruun Nielsen, Hvidbjerg Banks erhvervskundechef, fremover vil dele sin tid i banken mellem Struer- og Hvidbjerg-afdelingerne. Derfor er der også ansat en ny, lokal erhvervskunderådgiver, Per Møller, i Hvidbjerg-afdelingen. 
 
Ifølge direktør Jens Odgaard er bankens ønske med denne rokade at styrke Hvidbjerg Banks position i lokalområdet, og han glæder sig over, at banken fremover vil rådet over et endnu stærkere lokalt team af kompetente rådgivere på erhvervsområdet. 
 
Lone Gørtz Christensen planlægger at fortsætte den linje, Karl K. Seerup har stået for gennem mange år. Lige som ham brænder hun for byen og lokalområdet og vil meget gerne bidrage til udviklingen lige netop her. Hun understreger, at Hvidbjerg Bank fortsat vil fokusere på en tæt kontakt og de personlige relationer.
 
Der blev i anledningen afholdt en reception den 1. februar, i Struer, hvor banken var vært med lidt bobler og en let anretning for alle kunder og forretningsforbindelser.
 
Tip en ven ...
 Send til en ven Del på Facebook Del på LinkedIn
 

Aktiesparekonto - invester med skattefordel

Hvis du gerne vil investere i aktier eller investeringsbeviser, og du gerne vil gøre det på egen hånd, har du nu mulighed for det med en Aktiesparekonto. Hvidbjerg Bank tilbyder nu alle sine kunder den nye Aktiesparekonto. Med kontoen klarer banken alt det skattemæssige – og du slipper ovenikøbet lidt billigere i skat. 
 
I løbet af 2019 kan du investere op til 50.000 kr. på kontoen. Tanken er, at loftet skal hæves gradvist – det tages der stilling til i Folketinget frem til år 2022. 
 
Både børn og voksne kan oprette en Aktiesparekonto, og den kan bruges af de fleste – uanset om du har investeret i værdipapirer før eller ej. Du kan handle via din netbank, så handlen med værdipapirer er både nem og hurtig. 
 
Hvorfor skal jeg oprette en Aktiesparekonto?
 Der er flere grunde til, at det er en god idé at oprette en Aktiesparekonto:
 • Du får muligheden for et bedre afkast end på en traditionel opsparingskonto
 • Hvidbjerg Bank sørger for at indberette til skattemyndighederne
 • Du kan hæve og indsætte penge på kontoen, så tit du vil
 • Du kan spare penge i skat. Med en Aktiesparekonto skal du kun betale 17 pct. i skat om året mod normalt 27 eller 42 pct. (alt efter størrelsen på afkastet). Kontoen lagerbeskattes, hvilket betyder at du årligt beskattes af gevinster på værdipapirer, du har solgt, og værdipapirer, du fortsat investerer i.
Læs mere i magasinet Pengenyt her
 
 
Tip en ven ...
 Send til en ven Del på Facebook Del på LinkedIn
 

Få et gratis forsikringstjek – og biografbilletter!

Hvidbjerg Bank tilbyder et gratis forsikringstjek.  
 
Forsikringstjekket laves af bankens faste assurandør fra PrivatSikring, Nicolaj Hoe, som kommer rundt i afdelingerne hver måned. Hvidbjerg Bank har i flere år samarbejdet med PrivatSikring, som tilbyder alle slags skadesforsikringer, f.eks. bil-, indbo- og ulykkesforsikring. PrivatSikring tilbyder også forsikring til erhvervskunder.   
 
Bankens forsikringsansvarlige, Betina Kristensen pointerer: Det er vigtigt at få gennemgået sine forsikringer. På den måde sikrer man sig, at forsikringerne fortsat dækker ens behov. Man sikrer også, at prisen er rigtig, for et forsikringstjek indeholder naturligvis et godt tilbud fra PrivatSikring. 
 
Hvis du som kunde er interesseret i et forsikringstjek, så kontakt din rådgiver i Hvidbjerg Bank for at aftale et mødetidspunkt. Og til det med biografbilletterne - så får alle kunder, som får lavet et forsikringstjek, to gratis biografbilletter.
 
Tip en ven ...
 Send til en ven Del på Facebook Del på LinkedIn
 

Nye kræfter på Humlum Kro

Jeanette og Kenneth Thomsen er helt nye kunder i Hvidbjerg Banks Struer-afdeling. De blev kunder i forbindelse med, at de skulle skrive under på den treårige kontrakt som forpagtere på Humlum Kro med en hensigtserklæring om at købe kroen, når de tre år er gået. Og så skulle de også lige købe et hus i Humlum – en by, som de absolut intet kendte til på forhånd. 
 
Jeanette er netop kommet tilbage fra sin anden barsel, og for blot 3 uger siden flyttede hun og Kenneth ind i deres nye hus i Humlum. 
 
- Vi er helt nye i både Humlum og i Hvidbjerg Bank, smiler Jeanette. Men vi er glade og tilfredse, og selvfølgelig spændte på alt det nye, der skal til at ske. 
 
Jeanette og Kenneth fik anbefalet Hvidbjerg Bank af Helle Toftgaard, konsulent hos Startvækst Struer – en lokal erhvervsservice, der yder gratis vejledning og sparring til iværksættere og virksomheder i Struer Kommune. 
 
- Hun anbefalede, at vi tog fat i banken, så vi tog forbi og talte med Karl Seerup, og det, de kunne tilbyde os, lød rigtig godt, fortæller Jeanette. 
 
Hvidbjerg Bank har hjulpet med finansieringen af både kroen og huset, og generelt har banken været meget behjælpelige med alt det, der skal være styr på, når man pludselig er blevet selvstændig: 
 
- Det er jo helt nyt for os med det selvstændige. Vi har ikke drevet en kro før, og selv om Kenneth har været hele viften rundt i branchen som kok på både kroer, restauranter og p.t. et cateringfirma, så er det jo noget andet at have sit eget. Jeg er selv uddannet salgsassistent, så vi har de kompetencer, der skal til – vi skal bare lige have styr på alt det økonomiske. 
 
Det har Hvidbjerg Bank været utrolig dygtige til fortæller Jeanette: 
- Vi har fået rigtig meget hjælp fra banken. Det har stort set været Hvidbjerg Bank, der har klaret det hele i samarbejde med vores revisor. Vi har selvfølgelig været med inde over, men de har godt styr på det, understreger hun. 
 
At det lige netop blev Humlum Kro, der skulle kickstarte drømmen om at drive sin egen virksomhed, var egentlig lidt et tilfælde: 
- Kenneth har altid drømt om at blive selvstændig, og efter at han har arbejdet på flere kroer, trak det i ham at få sin egen. En nat, hvor jeg ikke kunne sove, så jeg, at en kollega havde delt et opslag på Facebook fra den nuværende ejer af kroen om, at han søgte nogen, der ville overtage. Og så slog vi til! Det er gået stærkt, men vi kan næsten ikke vente på at komme i gang. Der er flere ting, vi gerne vil gøre noget ved, men vi tager det stille og roligt i begyndelsen, og så ser vi, hvad der sker, slutter Jeanette Thomsen.
 
Tip en ven ...
 Send til en ven Del på Facebook Del på LinkedIn
 

Når genbrug bliver til guld

 
Gamle kabeltromler, traller, kloakdæksler og andre ’skæve’ brugsgenstande og materialer bliver forvandlet til moderne møbler, der skiller sig ud, hos Kabeltromlen i Hasselager. Indehaver Palle Top har ejet og drevet virksomheden i 5 år og skiftede i efteråret 2018 til Hvidbjerg Bank.
 
- Jeg stod over for at skulle købe ejendom både til virksomheden og privat, og det var tilsyneladende lidt vanskeligt for min eksisterende bank at finde ud af, hvor meget jeg kunne låne. Det der med at adskille privat og erhverv var heller ikke noget, de rigtig gjorde sig i, fortæller Palle.  
 
Han talte derfor med tre forskellige banker, og da han talte med Carsten Andersen fra Hvidbjerg Banks Viborg-afdeling kunne han mærke, at der var helt styr på det. Carsten satte sig ind i tingene, så Palle følte sig helt tryg. Og så var der lige dén ekstra service i forhold til den service, man får i en større bank.  
 
- Jeg kan godt lide den personlige relation; at ens bank ved, hvem man er. I en større bank bliver man nemt et ’nummer’ frem for en person, fortæller Palle. 
 
Palle købte ejendom pr. 1. december 2018 med Hvidbjerg Bank i ryggen. 
 
- Der er en rigtig fin tråd mellem erhverv og privat i Hvidbjerg Bank, synes jeg, og Carsten er nået frem til en ejerkonstruktion, der giver rigtig god mening. At banken står bag ham og er villig til at satse på både ham og hans virksomhed, betyder meget for Palle: 
 
- Der er godt gang i virksomheden, og omsætningen stiger støt. Det betyder, at jeg er blevet nødt til at ansætte folk, og sådan noget koster jo også penge. Indtil foråret 2018 stod jeg for det hele selv; i dag er vi seks i alt, fortæller han. 
 
At møbler af genbrugsmaterialer er populære, fik Palle også investorernes bekræftelse på, da han for nylig deltog i DR-programmet Løvens Hule. Forud for udsendelsen havde Carsten fra Hvidbjerg Bank medvirket til at værdisætte Kabeltromlen. Og investor Jan Lehrman så et stort potentiale i virksomheden, så han valgte at investere mod at få en ejerandel på 20 pct. 
 
Det lå ikke umiddelbart i kortene, at Palle skulle producere møbler og drive virksomhed. Han er uddannet i butik inden for salg og har arbejdet syv år i Danske Bank. Men han har altid haft hænderne skruet rigtigt på, så han besluttede sig for at starte Kabeltromlen op, da han stoppede i banken. Sideløbende med virksomhedsopstarten kørte han i en periode som møbelmontør, men det er ikke længere nødvendigt – i dag går det nemlig så godt med forretningen, at han kan leve af det. 
 
- Det er jo fantastisk, at det kan lade sig gøre. Og jeg er meget taknemmelig for, at Hvidbjerg Bank er med om bord. Jeg kan altid ringe til dem, hvis der er noget, jeg er i tvivl om, og de er nemme at få fat på. Jeg har ikke tid til at hænge en halv dag i røret for at tale med min rådgiver, og det kommer jeg heldigvis heller aldrig til her. Hvis ikke jeg lige kan få fat i Carsten, får jeg fat i Anette, og de kender begge til både mig og min virksomhed og kan derfor hjælpe mig med min forespørgsel, slutter Palle.
 
 
Tip en ven ...
 Send til en ven Del på Facebook Del på LinkedIn
 

Miss Pin Up Denmark sælger industrielt design

Fotograf Henrik Pedersen l Location The Old Garage l Model Miss Polka Dot
Stine Poulsen fra Viborg har været kunde hos Hvidbjerg Bank i 3,5 år. Sammen med Dennis Hansen ejer og driver hun butikken The Old Garage, der ligger centralt i Viborg, og er direktør for virksomheden Pin Up Danmark, der er et model- og eventbureau og Danmarks største forum for pin-up-modeller og interesserede i pin-up-stilen. 
 
- Jeg blev kunde i Hvidbjerg Bank i forbindelse med, at The Old Garage åbnede. Tidligere var jeg hos en større bank, hvor det var svært at få det, som jeg gerne ville. Bl.a. på grund af et ældre, dyrt huslån, der skulle deles. Dennis, som jeg har The Old Garage sammen med, havde Hvidbjerg Bank og foreslog mig at skifte til dem. Jeg tog derfor en snak med dem, og de var slet ikke bange for at tage mig ind som kunde. 
 
Stine Poulsen er meget glad for banken og sætter især pris på, hvor let tilgængelig den er: 
- Når jeg har spørgsmål om noget, er det bare at ringe op; så er der en i den anden ende, der kan svare. Det skaber tryghed, og det betyder naturligvis også noget, at vi har banken i ryggen, når det gælder vores forretning. The Old Garage har eksisteret i 3,5 år og er en utraditionel butik, der sælger industrielt design. Det utraditionelle hænger hovedsageligt sammen med butikkens indretning; de to etager består hhv. delvist af værksted i stueetagen og en lejlighed i New Yorker-stil på første sal – hvor alting er til salg. Lokalerne ligger i en gammel stolefabrik i en baggård til Vesterbrogade i Viborg, og Stine Poulsen afslører, at det ikke var nemt at finde en egnet placering til butikken: 
 
- Den type interiør, vi sælger, passer ikke rigtigt til en butik på gågaden. Samtidig er der en regel i Viborg om, at der ikke må være detailhandel i industriområderne – hvor vores varer i virkeligheden passer rigtig godt ind – så gode råd var dyre, men det lykkedes heldigvis at finde det helt rigtige sted. 
 
Der er vind i sejlene, når det gælder The Old Garage – på bare 3,5 år er omsætningen forøget betragteligt. Ud over, at interessen for industrielt design er stor, har medvinden formentlig også noget at gøre med, at Stine i 2017 vandt titlen som Miss Pin Up Denmark. Det har givet masser af omtale, og mange kommer forbi for lige at kigge, fortæller hun. Og de nysgerrige kommer ikke til at gå forgæves; pin-up-stilen er nemlig en naturlig del af Stine, der også til daglig iklæder sig tøj i den feminine og festlige pin-up-stil
 
Stine er uddannet maler og pædagog, og i butikken er hun den, der står for det håndværksmæssige med at sætte de forskellige fund i stand, mens Dennis står for køb og salg samt kundekontakt. Sammen indretter duoen butikken med de mange fund, og ønsker man at få den gode stil bragt helt ind i hjemmet, tager Dennis og Stine gerne ud af huset og indretter.
 
Tip en ven ...
 Send til en ven Del på Facebook Del på LinkedIn
 

Bank med X Factor

Hvidbjerg Bank har mange faste, gode kunder, og en af dem, der har været med gennem mange år, er 63-årige Erik Holm fra Jegindø, der bl.a. er kendt i lokalområdet for sit store lokale engagement og sin musiske optræden. Og på det seneste er han også blevet kendt i resten af landet; han er nemlig med i X Factor. 
 
Faktisk er det ikke første gang, han er med i tv-programmet. Han deltog i programmet i 2013, hvor han var med på den såkaldte Super Boot Camp og også optrådte på spillestedet Vega i København.  
 
- Og så fik jeg jo blod på tanden, griner Erik Holm og fortsætter: - Jeg så på Facebook, at de søgte deltagere til det aktuelle program, og så meldte jeg mig. Ikke så meget fordi, jeg troede, jeg ville vinde, men for at få en oplevelse
 
Og en oplevelse, det blev det. Erik kom langt i årets X Factor-program; hele vejen til den nervepirrende ’Five chair challenge’, hvor man enten får en stol eller må forlade showet. 
 
- Jeg fik faktisk en stol i programmet, men jeg fik ikke lov at beholde den, smiler Erik og indrømmer, at han faktisk er lettet over, at al virakken er overstået for denne omgang: - Jeg var nået dertil, hvor jeg var blevet lidt træt af at rejse med tog. Der er langt til København, og selv om dem fra produktionsselskabet Blu var utrolig søde til at hente og bringe os til hovedbanegården, så var det et værre leben. 
 
Erik lægger ikke skjul på, at det har været vanvittigt spændende at være med, men han er samtidig glad for, at han ikke skal rende til København i tide og utide for at deltage i de mange live-shows.  - 
 
Faktisk synes jeg, det er bedre at ryge ud lidt før, end det er at stå til de her live-shows og blive ked af det, hvis publikum stemmer en ud. Og jeg synes ikke, der er noget, jeg mangler at opleve i forhold til X Factor. Blachman sagde da også til mig, efter jeg mistede min stol, at det var mig, der røg ud, fordi han ikke kunne forme mig – jeg har allerede en helt speciel og original stil, samtidig med, at jeg er selvsikker. Og det har han jo ret i, griner Erik. 
 
Erik nyder nu et mere stille og roligt liv på Jegindø og i lokalområdet, hvor har sin vante gang. Bl.a. i Hvidbjerg Bank, hvor han har været kunde hele sit liv. 
 
- Min far var kunde i banken, og jeg er kunde i banken. Den er nærmest en del af familien, smiler Erik. Han mindes en gang, hvor hans kone og søn skulle prøve kræfter med en anden bank for at låne penge til at købe sønnens lejlighed – uden held. – Og så kunne jeg jo ikke dy mig for at spørge, hvorfor vi nu stod der, når vi kunne gå i Hvidbjerg Bank? Så det gjorde vi – og fik ja til at låne pengene. 
 
Faktisk kan Erik kun huske én gang, han har fået et nej til at låne penge i banken. Han mindes med et grin, dengang han var 18 år og gerne ville låne penge til et stereoanlæg. Den tidligere bankdirektør, Laustsen, mente imidlertid ikke, at det var nogen god idé og fastslog, at ”Hvidbjerg Bank låner ikke penge ud til unge menneskers fornøjelses skyld”. 
 
Om det er lavet om siden, ved Erik Holm ikke – han har ikke siden forsøgt sig at låne penge til lige netop et stereoanlæg. Til gengæld har han et godt og nært forhold til både banken generelt og sin bankrådgiver Stella Vestergaard. 
 
- Jeg har altid haft et godt samarbejde med min bank, og jeg har aldrig overvejet andre banker. Jeg kan godt lide det lokale og den stabilitet, der er. Man ser jo banker blive slået sammen i ét væk, men Hvidbjerg Bank holder ved. Og jeg føler, at vi har en rigtig god relation. Det gør mig glad, at jeg føler, de kender mig, slutter Erik.
 
Tip en ven ...
 Send til en ven Del på Facebook Del på LinkedIn
 

Besøg fra 2.G fra Holstebro Gymnasium

 
I midten af december havde Hvidbjerg Banks Holstebro-afdeling besøg af 30 engagerede elever fra 2.G på Holstebro Gymnasium – et såkaldt virksomhedsbesøg med fokus på renter og økonomi.
 
Eleverne kom på besøg i forbindelse med en større opgave, de skulle skrive omkring økonomi.
 
Kunderådgiver Henning Tavs og 2. års finanselev Emma Siig, Hvidbjerg Bank stod for at udlevere opgaver, hvor eleverne skulle regne på, om et billån ville være billigst hos en bilforhandler eller hos Hvidbjerg Bank.
 
Derudover skulle eleverne regne på forskellen på en kredit i Hvidbjerg Bank og en kredit hos et finansieringsselskab, der tilbyder kviklån.
 
En lærerig dag, hvor der også blev talt om forskellige økonomibegreber.
 
Kender du/I en skole som kunne være interesseret i et lignende arrangement hører vi gerne fra dig/jer på tlf. 9695 5200 eller mail post@hvidbjergbank.dk mrk. "Virksomhedsbesøg". 
 
Tip en ven ...
 Send til en ven Del på Facebook Del på LinkedIn
 

Generalforsamling den 20. marts 2019

Hvidbjerg Bank afholder ordinær generalforsamling onsdag, den 20. marts 2019, kl. 17.30 i Midtpunktet Thyholm, Rughavevej 5, Hvidbjerg, 7790 Thyholm.
 
Mere information vil være tilgængelig på bankens hjemmeside fra den 21. februar 2019. 
 
OBS. Husk at adgangskort til generalforsamlingen skal bestilles via www.hvidbjergbank.dk. Ægtefæller/samlevere skal hver for sig logge på med NemID og bestille adgangskort.
 
 
Tip en ven ...
 Send til en ven Del på Facebook Del på LinkedIn